PRINT SEND TIL EN VEN
Assentoft Vandværk

 Takster for Assentoft Vandværk pr. 1. Januar 2015


Afregningspris excl moms

Fast afgift udgør for alle forbrugere kr. 212,50 pr. Halvår.                       

For alle forbrugere afregnes vandforbruget  efter vandmåler til en pris af kr. 3,20 pr. m3.
Det halvårlige vandforbrug betales med et af vandværket skønnet beløb, og reguleres ved måleraflæsningen een gang om året.  
             
Afgift pr. måler : 50 kr. pr. år
Vandafgift : kr. 6,25 pr.m3 

Restancer: Afregningspris

Driftsbidraget forfalder halvårsvis forud, og skal værebetalt senest en måned efter forfaldsdag. I modsat fald kan vandværket lukke for vandtilførslen jf. regulativet pkt. 18.2.
vedfor sen indbetaling tillægges et gebyr 100 kr. pr. opkrævning.

Rykker 1                      100,00 kr

Rykker 2                      100,00 kr

ÅBNINGSGEBYR : FOR LUKNING OG GENÅBNING

For genåbning af vandtilførslen efter lukning jf. foranstående pkt. 1.5 og 2.3 betales de faktiske udgifter for lukning og genåbning Uden for almindelige tid. 16.00 - 07.00.

Indenfor almindelige arbejdes 07.00 - 16.00 Lukkegebyr 500 kr. Åbningsgebyr 500 kr.

Flyttegebyr / Oprettelse af nye forbrugere

Udfærdigelse af flytteopgørelse 
 betales et gebyr på kr. 200,-.


Aflæsning: Skal vandværket aflæse vandmåler p.g.a. ikke returneret aflæsningskort, pålægges et aflæsningsgsebyr på kr. 150,-.

MOMS

For samtlige anlægs- og driftsbidrag betales moms i over- ensstemmelse med gældende lov.

Aktuelt


Normal drift

Det er nu muligt at tilmelde
sig sms ordning hvor man
kan få besked ang. Uregelmæssigheder
i vandforsyningen.

Vælg forbruger Login i menuen
øverst til højre.
Du skal bruge :
Forbruger nr.
Adgangskode.


Ordinær generalforsamling
      På Assentoft Kro
Tirsdag den 28. februar
      2017 Kl. 19.30
 

Dagsorden ifølge vandværkets
            vedtægter.
      Hilsen Bestyrelsen

Generalforsamlingen starter med spisning
kl. 18.30 af hensyn til kroens tilberedning
af maden bedes bindende tilmelding foretaget
til vor driftsleder Anker Boje på tlf. 27202982
på hverdage fra kl. 08.00 til kl. 16.00 eller pr.
mail til vandassentoft@fiberflex.dk
senest den 23. februar 2017. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på det vidunderlige
vand, vi har i Danmark.
Vand og sundhed er to sider af samme sag, og vi har
det store privilegium hos os, at vi bare kan åbene for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. 

  Vi glæder os til at se jer

       Bestyrelsen

 

Driftsleder

Sådan kommer du i kontakt med Driftsleder:


Assentoft Vandværk

Anker Boje

Vandværksvej 34
Assentoft
8960 Randers SØ

Mandag-torsdag: 08-16.00
Fredag             : 08-12.30

Tlf:   86495414
Mobil 27202982

Email: vandassentoft@fiberflex.dk