PRINT SEND TIL EN VEN
Assentoft Vandværk

Tilslutningsbidrag

Afregningspris excl moms.

Bidrag til hovedanlæg pr. Boligenhed:           4.036 kr.

Bidrag til forsyningsledning pr. Boligenhed: 7.686 kr.

Bidrag til stikledning, bolig:                              4.608 kr.

Bidrag til stikledning, erhverv
(gælder kun 40 mm ledning):                            9.074 kr.

De anførte bidrag reguleres hvert år pr. 1. januar efter Dansk Vandteknisk Forenings » Indeks for vandarbejder «, der udkommer årligt pr. 11. oktober, og foreligger medio december.

Begrebene hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning fremgår af regulativet pkt. 12.

Antal boligenheder fremgår af nedenstående pkt. 1.5.

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutning. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vand tilførslen jf. regulativet pkt.15.
 

pkt. 1.5 Boligenheder (fordelingsnøgletal)

Aktuelt


Normal drift

Det er nu muligt at tilmelde
sig sms ordning hvor man
kan få besked ang. Uregelmæssigheder
i vandforsyningen.

Vælg forbruger Login i menuen
øverst til højre.
Du skal bruge :
Forbruger nr.
Adgangskode.


Ordinær generalforsamling
      På Assentoft Kro
Tirsdag den 28. februar
      2017 Kl. 19.30
 

Dagsorden ifølge vandværkets
            vedtægter.
      Hilsen Bestyrelsen

Generalforsamlingen starter med spisning
kl. 18.30 af hensyn til kroens tilberedning
af maden bedes bindende tilmelding foretaget
til vor driftsleder Anker Boje på tlf. 27202982
på hverdage fra kl. 08.00 til kl. 16.00 eller pr.
mail til vandassentoft@fiberflex.dk
senest den 23. februar 2017. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på det vidunderlige
vand, vi har i Danmark.
Vand og sundhed er to sider af samme sag, og vi har
det store privilegium hos os, at vi bare kan åbene for hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. 

  Vi glæder os til at se jer

       Bestyrelsen

 

Driftsleder

Sådan kommer du i kontakt med Driftsleder:


Assentoft Vandværk

Anker Boje

Vandværksvej 34
Assentoft
8960 Randers SØ

Mandag-torsdag: 08-16.00
Fredag             : 08-12.30

Tlf:   86495414
Mobil 27202982

Email: vandassentoft@fiberflex.dk