Takster for Assentoft Vandværk pr. 1. Januar 2015

Afregningspris excl moms

Fast afgift udgør for alle forbrugere kr. 212,50 pr. Halvår.                       

For alle forbrugere afregnes vandforbruget  efter vandmåler til en pris af kr. 3,20 pr. m3.
Det halvårlige vandforbrug betales med et af vandværket skønnet beløb, og reguleres ved måleraflæsningen een gang om året.  
             
Afgift pr. måler : 50 kr. pr. år
Vandafgift : kr. 6,25 pr.m3 

Restancer: Afregningspris

Driftsbidraget forfalder halvårsvis forud, og skal værebetalt senest en måned efter forfaldsdag. I modsat fald kan vandværket lukke for vandtilførslen jf. regulativet pkt. 18.2.
vedfor sen indbetaling tillægges et gebyr 100 kr. pr. opkrævning.

Rykker 1                      100,00 kr

Rykker 2                      100,00 kr

ÅBNINGSGEBYR : FOR LUKNING OG GENÅBNING

For genåbning af vandtilførslen efter lukning jf. foranstående pkt. 1.5 og 2.3 betales de faktiske udgifter for lukning og genåbning Uden for almindelige tid. 16.00 - 07.00.

Indenfor almindelige arbejdes 07.00 - 16.00 Lukkegebyr 500 kr. Åbningsgebyr 500 kr.

Flyttegebyr / Oprettelse af nye forbrugere

Udfærdigelse af flytteopgørelse 
 betales et gebyr på kr. 200,-.


Aflæsning: Skal vandværket aflæse vandmåler p.g.a. ikke returneret aflæsningskort, pålægges et aflæsningsgsebyr på kr. 150,-.

MOMS

For samtlige anlægs- og driftsbidrag betales moms i over- ensstemmelse med gældende lov.

dv logo invert

Vandværksvej 34 | Assentoft | 8960 Randers SØ | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Kontakt (it)