Tilslutningsbidrag

Afregningspris excl moms.

Bidrag til hovedanlæg pr. Boligenhed: 4.000 kr.

Bidrag til forsyningsledning pr. Boligenhed: 8.739 kr.

Bidrag til stikledning, bolig:  5.238 kr.

Bidrag til stikledning, erhverv
(gælder kun 40 mm ledning): 10.315 kr.

De anførte bidrag reguleres hvert år pr. 1. januar efter Dansk Vandteknisk Forenings » Indeks for vandarbejder «, der udkommer årligt pr. 11. oktober, og foreligger medio december.

Begrebene hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning fremgår af regulativet pkt. 12.

Antal boligenheder fremgår af nedenstående pkt. 1.5.

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutning. Er tilslutning sket, kan vandværket lukke for vand tilførslen jf. regulativet pkt.15. 
pkt. 1.5 Boligenheder (fordelingsnøgletal)

dv logo invert

Vandværksvej 34 | Assentoft | 8960 Randers SØ | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Kontakt (it)